unalex. Regelgevende teksten

Search the Collection of Laws

 

In force


Internationaal burgerlijk procesrecht
Brussel Ibis-VerordeningLEX-9nl 
Brussel I-VerordeningLEX-10nl 
Verdrag van Lugano van 2007LEX-11nl 
Overeenkomst EG – Denemarken op de erkenningLEX-34nl 
Verdrag van den Haag inzake ForumkeuzeLEX-37nl 
EET-VerordeningLEX-22nl 
Europese BetalingsbevelprocedureLEX-24nl 
EPGV-VerordeningLEX-23nl 
Verordening (EU) nr. 655/2014LEX-33nl 
Verordening (EU) 2016/1191LEX-42nl 
EU-Betekeningsverordening 2007LEX-30nl 
Overeenkomst EG – Denemarken over de kennisgevingLEX-35nl 
EG-BewijsverordeningLEX-31nl 
Protocol nr. 1 bij het Verdrag van Lugano van 2007LEX-11-1nl 
Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lugano van 2007LEX-11-2nl 
Protocol nr. 3 bij het Verdrag van Lugano van 2007LEX-11-3nl 
Internationaal privaatrecht
Rome I-VerordeningLEX-2nl 
Rome II-VerordeningLEX-3nl 
Rome III-VerordeningLEX-4nl 
Haags ProtocolLEX-5nl 
Internationaal familienrecht en erfrecht
ErfrechtverordeningLEX-8nl 
Brussel IIbis-VerordeningLEX-25nl 
Onderhouds-VerordeningLEX-7nl 
Rome III-VerordeningLEX-4nl 
Haags ProtocolLEX-5nl 
LEX-6.
Verdrag van den Haag ter bescherming van kinderen 1996LEX-36nl 
Verordening 2016/1103LEX-39nl 
Verordening (EU) 2016/1104LEX-40nl 
Verordening (EU) nr. 606/2013LEX-32nl 
CISGLEX-38nl 
Internationaal privaatrecht en internationaal burgerlijk procesrecht
Europese Insolventieverordening 2015LEX-28nl 
Europese Insolventieverordening 2000LEX-27nl 


Outdated


Internationaal privaatrecht en internationaal burgerlijk procesrecht
EEX-VerdragLEX-209nl 
Verdrag van Lugano van 1988LEX-206nl 
EU-Betekeningsverordening 2000LEX-260anl 
Protocol 1 bij het EEX-VerdragLEX-209anl 
Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het EEX-VerdragLEX-209bnl 
Protocol nr. 1 bij het Verdrag van Lugano van 1988LEX-206anl 
Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lugano van 1988LEX-206bnl 
Protocol nr. 3 bij het Verdrag van Lugano van 1988LEX-206cnl 
Internationaal privaatrecht en internationaal burgerlijk procesrecht
EVO-VerdragLEX-105nl 
Internationaal privaatrecht en internationaal burgerlijk procesrecht
Brussel II-VerordeningLEX-230anl